Disclaimer

Disclaimer

Leefstijladviseur Danique streeft er steeds naar op haar website (www.leefstijladviseurdanique.nl) betrouwbare en actuele informatie te vermelden. Leefstijladviseur Danique staat echter niet in voor de juistheid en volledigheid van de op de website, geopenbaarde informatie, waaronder in het bijzonder begrepen informatie op de blogpagina van de website.

De informatie op de website kan steeds worden aangevuld en worden aangepast. Leefstijladviseur Danique behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande aankondiging, door te voeren en kan nimmer garanderen dat de informatie op de website up-to-date is.

Leefstijladviseur Danique kan voorts niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Leefstijladviseur Danique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop vermelde informatie. Alle op de website vermelde gegevens zijn slechts bedoeld ter informatie. De wederpartij kan daaraan geen rechten ontlenen.

Leefstijladviseur Danique aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Leefstijladviseur Danique worden beheerd en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Leefstijladviseur Danique.

De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de daarop vermelde informatie. Leefstijladviseur Danique kan bijvoorbeeld niet garanderen dat adviezen over voeding op de website, voor de bezoeker toepasselijk of geschikt is. Voor het gebruik van de informatie op de website door de bezoeker, aanvaardt Leefstijladviseur Danique geen enkele aansprakelijkheid.

Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de website, de domeinnaam van Leefstijladviseur Danique en de vormgeving, werking en beelden op de website, behoren toe aan Leefstijladviseur Danique, voor zover deze rechten niet bij derden rusten. Het is de websitebezoeker verboden deze goederen te kopiƫren, op te slaan of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan in verband met het normale gebruik van de website.

De bezoeker is verplicht de eventuele aanwijzingen van Leefstijladviseur Danique ten aanzien van het gebruik van de website en de daarop vermelde informatie, op te volgen.

Nederlands recht is van toepassing.